bachorze

1.
bagnisko
bagno
błoto
grzęzawisko
moczar
mokradło
trzęsawisko

Przykład użycia:

1. ... uzdę wielbłąda, a właściwie wielbłądzicę, której próbował dosiąść jakiś rozwrzeszczany bachor. Myślał, że już nic go w tym miejscu nie zdziwi...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia bachorze zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 7 wyrazów bliskoznacznych.