bachanalie

1.
bachanalia
bakchanalia
orgia
saturnalia
saturnalie
hulaszczość (pojęcie nadrzędne)
porubstwo (przestarz.) (pojęcie nadrzędne)
rozpusta (pojęcie nadrzędne)
wyuzdanie (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... jest szaleństwem. Nawet wtedy, gdy wygląda się tak jak na Bachanaliach u pana Bachanka w Kazimierzu. Nad Wisłą, nie nad Tybrem...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia bachanalie zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 9 wyrazów bliskoznacznych.