bachanalia

1.
bachanalie
bakchanalia
orgia
saturnalia
saturnalie
hulaszczość (pojęcie nadrzędne)
porubstwo (przestarz.) (pojęcie nadrzędne)
rozpusta (pojęcie nadrzędne)
wyuzdanie (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... zimy. W najbliższym czasie śnieg już raczej nie spadnie.Teatr.Bachanalia Warlikowski ma swój bardzo charakterystyczny styl. Jego Warszawa przedstawienia opierają...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia bachanalia zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 9 wyrazów bliskoznacznych.