bach

1.
bęc
bum
łup
prask
stuk
trach
trzask

Przykład użycia:

1. ... na które i tak nie liczyliśmy, że nam pomogą - i bach, po wszystkim? Przecież jest jeszcze ojciec Magdy, nie znam go...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia bach zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 7 wyrazów bliskoznacznych.