baba ręczna

1.
kafar
pobijak
stępor
tłok
ubijak
zapychak

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia baba ręczna zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 6 wyrazów bliskoznacznych.