ba

1.
a jakże
ajuści
ależ tak
i owszem
jużci (przestarz.)
naturalnie
tak właśnie
2.
a nawet
co więcej
nawet lepiej
owszem
powiem więcej
więcej jeszcze

Przykład użycia:

1. ... podróżował wygodnie, zażył wczasu, wyspał się porządnie, najadł do syta. Ba, pokonwersował nawet.Polak Wodny - choć nie powiedział się Reynevanowi z...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia ba zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 13 wyrazów bliskoznacznych.