aureola

1.
aura
otoczka
2.
halo
3.
nimb
sława

Przykład użycia:

1. ... tego rozpoznać z całą pewnością. Od głowy rozchodziła się specyficzna aureola w kształcie promieni, liści czy też piór. Lecz najbardziej w...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia aureola zawiera grup znaczeniowych: 3, w tym 5 wyrazów bliskoznacznych.