aula

1.
audytorium
sala
pomieszczenie (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... chce, nawet w liceum w Gnieźnie. Powstała jednak wątpliwość, czy aula szkolna to miejsce dostatecznie poważne na takie obrady. Ponieważ auli...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia aula zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.