atelier

1.
pracownia
studio
pomieszczenie (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... dobre i na złe". Teresa Budzisz--Krzyżanowska grywająca w Teatrze Atelier mówi, że Marek jest fantastycznie "samosterowny", bo sam sobie szuka...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia atelier zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.