alkaloid

1.
alkaloid
kofeina (pojęcie podrzędne)
nikotyna (pojęcie podrzędne)
morfina (pojęcie podrzędne)
kodeina (pojęcie podrzędne)
chinina (pojęcie podrzędne)
teobromina (pojęcie podrzędne)
strychnina (pojęcie podrzędne)
kokaina (pojęcie podrzędne)
efedryna (pojęcie podrzędne)
trucizna (pojęcie nadrzędne)
trutka (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... z innymi gatunkami.Ewa SZCZEPAŃSKAUwaga: zimowity zawierają silnie trujący alkaloid - kolchicynę - znajdujący się we wszystkich częściach roślin.Liście zimowitów pojawiają...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia alkaloid zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 12 wyrazów bliskoznacznych.