akt

1.
część
punkt programu
2.
czynność
działanie
inhalacja (pojęcie podrzędne)
wdychanie (pojęcie podrzędne)
wziewanie (pojęcie podrzędne)
trud (pojęcie podrzędne)
wysiłek (pojęcie podrzędne)
ewaluacja (pojęcie podrzędne)
ocena (pojęcie podrzędne)
oszacowanie (pojęcie podrzędne)
skontrolowanie (pojęcie podrzędne)
sprawdzenie (pojęcie podrzędne)
szacunek (pojęcie podrzędne)
weryfikacja (pojęcie podrzędne)
wycena (pojęcie podrzędne)
zabieg (pojęcie podrzędne)
dobór (pojęcie podrzędne)
selekcja (pojęcie podrzędne)
wybór (pojęcie podrzędne)
gra (pojęcie podrzędne)
rozrywka (pojęcie podrzędne)
uciecha (pojęcie podrzędne)
zabawa (pojęcie podrzędne)
defloracja (pojęcie podrzędne)
pozbawienie dziewictwa (pojęcie podrzędne)
rozdziewiczenie (pojęcie podrzędne)
czynność grupowa (pojęcie podrzędne)
protest (pojęcie podrzędne)
sprzeciw (pojęcie podrzędne)
posiew (pojęcie podrzędne)
3.
czyn
postępek
uczynek
sakrament (pojęcie podrzędne)
rozwód (pojęcie podrzędne)
bezinteresowna przysługa (pojęcie podrzędne)
grzeczność (pojęcie podrzędne)
karygodny postępek (pojęcie podrzędne)
przewina (pojęcie podrzędne)
występek (pot.) (pojęcie podrzędne)
sprawka (pot.) (pojęcie podrzędne)
występek (pojęcie podrzędne)
4.
metryka
świadectwo
dokument (pojęcie nadrzędne)
pismo (pojęcie nadrzędne)
poświadczenie (pojęcie nadrzędne)
zaświadczenie (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... po prostu tak zaprogramowane ewolucyjnie: muszą być bardziej aktywne w akcie "rozdawnictwa" genów. W praktyce to powoduje, że kobietom częściej zdarza...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia akt zawiera grup znaczeniowych: 4, w tym 50 wyrazów bliskoznacznych.