abolicja

1.
dymisja
dymisjonowanie
odwołanie
unieważnienie
zdjęcie (pot.)
zniesienie
zwolnienie (pot.)
2.
skasowanie
zniesienie

Przykład użycia:

1. ... banków.Sama nigdy bym nie prosiłaDarują ci tylko razAbolicja obejmuje przede wszystkim zaległe czynsze za mieszkanie komunalne (ok. 80...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia abolicja zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 9 wyrazów bliskoznacznych.