abiogenny

1.
samorodny

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia abiogenny zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.