aberracja

1.
anomalia
niepoprawność
nieprawidłowość
odchylenie
defekt (pojęcie podrzędne)
niedociągnięcie (pojęcie podrzędne)
skaza (pojęcie podrzędne)
uszkodzenie (pojęcie podrzędne)
wada (pojęcie podrzędne)
bagno (pojęcie podrzędne)
degeneracja (pojęcie podrzędne)
degrengolada (pojęcie podrzędne)
demoralizacja (pojęcie podrzędne)
deprawacja (pojęcie podrzędne)
rozpasanie (pojęcie podrzędne)
rozwiązłość (pojęcie podrzędne)
rozwydrzenie (pot.) (pojęcie podrzędne)
zepsucie (pojęcie podrzędne)
dewiacja (pojęcie podrzędne)
zaburzenie (pojęcie podrzędne)
zakłócenie (pojęcie podrzędne)
degeneracja (pojęcie podrzędne)
demoralizacja (pojęcie podrzędne)
perwersja (pojęcie podrzędne)
przewrotność (pojęcie podrzędne)
spaczenie (pojęcie podrzędne)
wynaturzenie (pojęcie podrzędne)
wyradzanie się (pojęcie podrzędne)
zboczenie (pot.) (pojęcie podrzędne)
zwyrodnienie (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... kilometrów kwadratowych - przebiega bez rozruchów, zamętu i krwi. To jakaś aberracja historyczna - mówił Dornbusch. Zwykle, niestety, co innego jest regułą. Dlatego...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia aberracja zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 30 wyrazów bliskoznacznych.