abdykować

1.
rezygnować
wyrzekać się
zrzekać się

Przykład użycia:

1. ... nie ulegać emocjonalnej regresji, o ile to tylko możliwe, nie abdykować ze swoich dotychczasowych ról, podjętych wcześniej wobec dziecka. Oczywiście wymaga...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia abdykować zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.