abderyta

1.
abderyta (książk.)
głupek (pot.)
głupi
głupiec
głuptas (pot.)
ignorant
kiep (przestarz.)
laik
niemądry
pacan (pot.)
przygłup
przygłupek (euf.)
ciemniak (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
głupol (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
idiota (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
kałmuk (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
kołtun (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
kretyn (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
matoł (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
nieuk (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
patafian (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
prostak (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
tępak (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
tuman (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
zjeb (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
bałwan (pojęcie podrzędne)
baran (pot.) (pojęcie podrzędne)
bęcwał (pojęcie podrzędne)
błazen (pojęcie podrzędne)
cep (pot.) (pojęcie podrzędne)
ciećwierz (żart.) (pojęcie podrzędne)
ciołek (pot.) (pojęcie podrzędne)
ciul (żart.) (pojęcie podrzędne)
cymbał (pojęcie podrzędne)
debil (pojęcie podrzędne)
idiota (pojęcie podrzędne)
kapuściana głowa (pot.) (pojęcie podrzędne)
matoł (pojęcie podrzędne)
półgłówek (pojęcie podrzędne)
tępak (pojęcie podrzędne)
tłuk (pojęcie podrzędne)
bałwan (pojęcie podrzędne)
ćwok (pojęcie podrzędne)
debil (pojęcie podrzędne)
dureń (pojęcie podrzędne)
fajansiarz (pot.) (pojęcie podrzędne)
głąb (pot.) (pojęcie podrzędne)
głupek (pojęcie podrzędne)
idiota (pojęcie podrzędne)
imbecyl (pojęcie podrzędne)
jełop (pojęcie podrzędne)
kretyn (pojęcie podrzędne)
matołek (pojęcie podrzędne)
młot (pot.) (pojęcie podrzędne)
osioł (pojęcie podrzędne)
palant (pojęcie podrzędne)
tuman (pojęcie podrzędne)
osoba (pojęcie nadrzędne)
podmiot (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. W tej partii politycznej większość stanowią abderyci i ignorańci! Wspomnisz moje słowa...

Źródła przykładów: własne

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia abderyta zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 59 wyrazów bliskoznacznych.