abak

1.
abakus
arytmometr (pojęcie nadrzędne)
liczydło (pojęcie nadrzędne)
maszyna licząca (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... liczenia na palcach poprzez różne układy liczb i liczenie na abaku, a potem na liczydłach, aż do liczenia na maszynach elektrycznych...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia abak zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 4 wyrazów bliskoznacznych.