a vista

1.
na okaziciela

Przykład użycia:

1. ... którego może być prowadzony rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO OSOBISTE, rachunek a vista w złotych i w walutach wymienialnych, rachunki lokat terminowych złotowych...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia a vista zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.