a propos

1.
a tak swoją drogą
a właśnie
przy okazji
przy sposobności
2.
na marginesie
przy okazji
swoją drogą

Przykład użycia:

1. ... Ja pamię, tak, ja pamiętam przecież jakie było zachowanie, znaczy a propos takich już negatywnych, takim przebywał, znaczy przebywał, przychodził do mnie...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia a propos zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 7 wyrazów bliskoznacznych.