a

1.
i
natomiast (książk.)
oraz
tudzież (książk.)
zaś

Przykład użycia:

1. ... łagodzenie deficytu mieszkań. Oznaczałoby to ustabilizowanie się stanu środowiska przyrodniczego, a tym samym zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka.Scenariusz III...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia a zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 5 wyrazów bliskoznacznych.