Dlaczego stosujemy synonimy

Używanie synonimów jest bardzo pozytywną formą wzbogacania mowy oraz tekstu pisanego. Synonimy mają to do siebie, iż jednocześnie różnie brzmią przy tym samym znaczeniu. Powoduje to, że inne nacechowanie emocjonalne, często przynależność do stylów urozmaica naszą komunikację.

Synonimy przede wszystkim pomagają nam w:

  • unikaniu błędu powtórzeniowego
  • urozmaicają zarówno styl wypowiedzi jak i tekst pisany
  • wyrażają treść bardziej precyzyjnie