Co to jest synonim?

Synonim pochodzi od greckiego synōnymos co oznacza równoimienny. Idąc za wikipedią, jest to wyraz lub określenie będące równoważne znaczeniowo innemu lub na tyle bliskie, że można nim zastąpić inne słowo w danym kontekście. Przykładem może być słowo auto, którego synonimem jest samochód. Synonim jest wyrazem bliskoznacznym i możemy rozróżnić synonimy semantyczne i stylistyczne - bierzemy przy tym pod uwagę wartosć znaczeniową i barwę uczuciową.

Synonimy stylistyczne możemy rozróżnić pod kątem barwy uczuciowej na następujące rodzaje:

  • chronologiczne - zróżnicowane czasowo np. ongiś i niegdyś
  • emocjonalne - barwa uczuciowa np. obieżyświat i turysta
  • stylowe - styl artystyczny, patetyczny np. żona i małżonka
  • środowiskowe - gwara środowiskowa np. ulewa i pompa
  • terytorialne - określenia regionalne np. kartofle i ziemniaki